بــــــی تــــــو می میـــــــــرم ...

کبوتـــــــرم هوایــــــی شـــدم

ببیــــــن عجب گدایــی شدم

دعــــــــای مـــــادرم بـــوده که

منــم امام رضایــــــی شــدم

•●✿●•

پنجــــــره فولاد تو دوای هرچــــی درده

کســـی ندیدم اینجا که نا امید برگرده

•●✿●•

 

چه جــــوری از تو دســـت بکشــــم

بدون تـــــــو نفــــــس بکشــــــــم

•●✿●•

•●✿●•

تویـــــــــــی که تنـــــها آقا دل سوزه منــــی

آرزومه دوباره بیام تو حرمت بدم یه سلام

بهونــــه ی اشــــــــکای هــــــر روز منـــی

بــــــی تــــــو می میـــــــــرم آقــــــــــــــا ...

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner2.gif

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(322).gif   دل، دلتنــــــگ شماســـــــت ایهــــا الرئــــــوف ... 

/ 0 نظر / 39 بازدید