هدیه آسمانی از دوست شهید من...

‏‎ ‏‎ به نیابت از http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20%282%29.gifشهید ابراهیم هادی و شهید حججی رفتم زیارت http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20%282%29.gifامام رئوف

رسیدم به هتل از منزل تماس گرفتن که یه بسته با این عنوان

" هدیه آسمانی از دوست شهید من" برات اومده.

خیلی خوشحال شدم از تقارن این اتفاق.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید