پوشش برتر

حجاب برتر در اسلام

6-نظر مراجع عظیم الشأن درباره حجاب برتر

رهبر فرزانه انقلاب می فرمایند:

 "من می گویم چادر ، هم بهترین نوع حجاب است و هم یک نشانه ملی ماست که هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی از زن ندارد. اگر واقعا" کار اجتماعی، کار سیاسی و کار فکری به معنای تحرک باشد لباس رسمی زن می تواند چادر باشد که بهترین نوع حجاب است."

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی می فرمایند:

"سزاوار است خانم ها از چادر استفاده کنند چون چادر در کشور اسلامی ایران از مظاهر و شعائر اسلام می باشد و با حفظ این شعار رسمی سعی کنند بانوان محترم حرکت دشمن علیه حجاب برتر را خنثی کنند."

حضرت آیت الله العظمی سیستانی می فرمایند:

"چادر حجاب برتر است و سزاوار نیست زن های مومن بدون چادر وارد جامعه شوند."

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی می فرمایند:

"چادر بهترین پوشش خانم ها است چون تمامی مفاتن بدن را می پوشاند. خانم های مسلمان باید آداب و سنن اسلامی را در لباس پوشیدن مراعات کنند و از تجدد گرایی مضر پرهیز کنند."

حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمایند:

"چادر حجاب پسندیده است."

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی می فرمایند:

"بی شک چادر حجاب برتر است."

 

                      بشنو از چادر که در توصیف زن

                             تار و پودش با تو می گوید سخن

                      تار و پودم را شرافت تافته

                          تا شرافت را به عصمت بافته

                      در کلاس حفظ تقوا و شرف

                   دختران دارند چادر چون صدف

                       بهترین سرمایه زن چادر است

                 شیوه زهرا و زینب چادر است

                        حفظ چادر حافظ ناموس هاست

                 پاسدار حیله جاسوس هاست

                        حفظ چادر نص قرآن مجید

             قفل جنت را بود تنها کلید

                      حفظ چادر سد فحشا می شود

              رو سفیدی نزد زهرا می شود

/ 0 نظر / 12 بازدید