پوشش برتر

حجاب برتر در اسلام

3- عمل و روش حضرت زهرا(سلام الله علیه)

آیا آمدن حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیه ) با چادر به مسجد در حالی که صورت خویش راهم پوشانیده بودند و آن خطبه جامع و کامل که خود یک دوره معارف اسلامی است را ایراد کردند برای ما دلیل و حجت بر برتری چادر نیست؟ آیا تا به امروز اکثر زنان مسلمان در پوشش به آن بزرگوار اقتدا نکره اند ؟ و مردان غیورشان از این اقتدا خوشنود نبوده اند ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید