مـــــــــــــــادری بی مدفـــــــــــن بود و ...

دســــــت بر سینه نهــــــاده همه تعظیـــــم کنید،


مــــــادری دسـت به پهــــــلو به حــــــرم می آید ...

 

مـــــــــــــــادری

بی مدفـــــــــــن بود

و پســـــــــــرش

" اربـــــــاب بی کـــــــفن " شد ...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner146.png

/ 0 نظر / 64 بازدید