دل نوشته (1)

حاج همت و سه ماه تعطیلی

سه ماه تعطیلات می گفت :من خوشم نمی آید برم تو کوچه با این بچه ها وقت صرف کنم ، من میخوام برم شاگردی .

می گفتیم:آخه زشته برای ما ، تو بری شاگردی . اما اون گوش نمی کرد ومیرفت شاگرد یک

میوه فروش می شد . این قدر این بچه تو کارش زحمت میکشید ، که وقتی میومد توی خونه ،

دیگه نفسی نداشت . میگفتم: ننه !کی میگه با خودت اینطور بکنی؟ می گفت :باشه،زحمت کشی

یک نوع عبادت است ، طوری نیست ، حضرت علی (ع)چقدر زحمت میکشید ، نخلستانها را

آب می داد ، مگه ما به دنیا اومدیم که بخوریم و بخوابیم . ((نقل از مادر شهید))

/ 0 نظر / 12 بازدید