دل نوشته(8)

شهید عباس دوران و خدمات او

او در طول جنگ بیش از ١٢٠ پرواز جنگی داشت. وی بارها می گفت: اگر هواپیما بال نداشته باشد، خودم بال درآورده و برسر دشمن فرود می آیم و هرگز تن به اسارت نخواهم داد. شهید دوران در ٧/٩/۵٩ در یک عملیات شجاعانه، دو ناوچه نیروی دریایی عراق را در حوالی اسکله «الامیه» و «البکر» سرنگون کرد. چنانچه می گفتند و به اثبات هم رسید، نیروی دریایی عراق را سرهنگ خلبان دوران و سرهنگ خلبان خلعتبری، به نابودی کشاندند. زمانی که اسرائیل به لبنان حمله کرد، وی اولین خلبانی بود که آمادگی خود را جهت نبرد با صهیونیستها اعلام کرد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
فرشته نکودست

درودخداوند بر این بزرگمردان ، باشد که راه آنان را ادامه دهیم[گل]