همســــــرش گفــــت به او، خــــــوش به حالــــــت بانو ...

همســــــرش گفــــت به او،

خــــــوش به حالــــــت بانو،

مـــــی روی از اینجا...

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(285).png

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(285).png

می شــــــوم من تنـــــــها،

چه کنـــم با این غـــــــــم،

چه کنـــــم با ایـــــــن درد،

در دل این شب ها...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(196).gif

 

پ.ن : بغض نوشتی در یک دقیقه،کافی ست نامش را ببری،

روضه خودش می آید...

/ 0 نظر / 22 بازدید