باید بـــــهار می بود...

باید بـــــهار می بود...

 

 

اما بــــرگ ریزان کـــــودکان خزان شده ی یـــمن است...

افسران - مظلومانه های یمن

هر نـــــوگلی که پرپر می شود

آرزوی زیبای مــــادری بود...

 

این اســت حال و روز کـــودکان و مـــادران یمن!

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner2.gif

/ 0 نظر / 21 بازدید