پوشش برتر

پاسخ به پرسش ها

 

3-رنگ مشکی از نظر روانشناسی

در روانشناسی رنگ ها می خوانیم که سیاه نمایانگر مرز مطلق است. لذا آن کسی که سیاه می پوشد می خواهد نشان دهد که مرزی را ایجاد کرده است. اما این که این مرز برای چیست، در موقعیت های مختلف ممکن است متفاوت باشد. گاه لباس سیاه را در ماتم و عزا می پوشند، برای آنکه نشان دهند بین آن ها و عزیزشان فاصله افتاده و مرز زندگی، آنها را از هم جدا کرده است و یا برای آن که نشان دهند در حریم خانه و خانواده آن ها حادثه ای رخ داده است که انجام برخی از کارهای معمولی که سایر خانواده ها انجام می دهند برای آن ها میسر نیست.

اما گاهی هم سیاه می پوشند نه برای عزا و ماتم، بلکه برای مشخص کردن مرزها و حریم های اجتماعی و حجاب یک خانم مسلمان یا چادر سیاه از این دسته است.

وقتی که خانمی چادر مشکی به سر می کند و با وقار و متانت تمام، قدم به عرصه اجتماع می گذارد با این نحوه پوشش می خواهد نشان دهد که هرکس حق ندارد به این حریم پاک، مقدس و خصوصی وارد شود.

این حریم، حریم حرمت، حیا و احترام است. نه جای هرزگی، آلودگی و هوس بازی در واقع او با چادر سیاه بین خود و مردان نامحرم مرزی عاقلانه ایجاد می کند، او با این سیاهی ظاهری اما ریشه دار در درون خود می خواهد نگاه تیز و برنده هرزگی و ابتذال را بشکند و نگذارد در حریم عفت، پاکی و نجابت او نامحرمی وارد شود و حرمت او را از بین ببرد.

لذا چادر مشکی به منزله حرمت و احترام است. مرز ادب، کرامت، حیا و عفت است. مرز آداب است و نشان می دهد که در این محدوده باید حریم را نگه داشت و به صاحب حرم با دیده احترام و ادب نگریست. از نظر روانی نیز وقتی انسان پارچه سیاهی را می بیند خود به خود نظر را برمی گرداند. نگاه به رنگ های روشن، چشم را باز و رغبت مشاهده و متمرکز بر دیدن روانشناسی رنگ ها، با نگاه به رنگ های تیره به ویژه رنگ سیاه که در بی رنگی مطلق است تقریبا" تمام رغبت ها از بین می برد. بنابراین باید به روانشناسی و جامع نگری زن ایرانی آفرین گفت که برای حفظ حرمت، عفت و پاکدامنی خود و همچنین پاسداری از مرزهای خود و جامعه اش و برای سالم سازی محیط اجتماعی خویش، بهترین حجاب یعنی چادر و مناسبترین رنگ یعنی مشکی را انتخاب کرده است.

زنان و دختران نجیب ایرانی برای حفظ حرمت و احترام خود وقتی که از خانه بیرون می آیند چادر مشکی بر سر می کنند و پس از انجام کارهای روزمره و ضروری خود با قلبی آرام و فکری آزاد و سالم به خانه برمی گردند چادر مشکی را از سر برمی دارند و در محیط خانه خویش با پوشیدن بهترین لباس ها و جذابترین رنگ ها طراوت، زیبایی، شادابی و آرامش را به خود می بخشند و به شریک زندگی خود ویا به والدین خود کمال سرافرازی و صداقت اعلام می دارند که با صیانت از خود برگشتم و منتظر دریافت نگاه های گرم و محبت آمیز صاحبان حرم خود هستم.

علم روانشناسی می گوید: سیاه به معنی نه بوده و نقطه مقابل بله یعنی سفید است با این نگاه باید گفت : آن کس که در مقابل نامحرم سیاه می پوشد در واقع می خواهد به او نه بگوید و آنکس که رنگ سفید، رنگارنگ و جذاب می پوشد راه نگاه ها را به سوی خود باز می گذارد و در واقع خواسته یا ناخواسته خود را در معرض نگاه های هرزه و آلوده قرار می دهد و وسیله آلودگی و انحراف خود و جامعه را فراهم می کند.

ماکس لوشر متخصص در روانشناسی رنگ ها معتقد است:

"سفید به صفحه خالی می ماند که داستان را باید روی آن نوشت، ولی سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد."

بنابراین زنی که در برابر نامحرم و در بیرون از خانه لباس سفید ورنگارنگ نمی پوشد حداکثر ایمنی را برای خود ایجاد کرده است و نشان می دهد که اینجا نقطه پایان نگاه های نامحرمان است و در فراسوی این پوشش جایی برای نفوذ نگاه ها و نیت های ناپاک نیست. در جای دیگری در بحث روانشناسی رنگ ها می خوانیم که سیاه نشانگر ترک علاقه یا انصراف نهایی می باشد.

وقتی رنگ مشکی در کنار رنگ دیگری قرار می گیرد، تاثیر آن رنگ را تقویت کرده، خصلت آن رنگ را مورد تاکید و اهمیت قرار می دهد. به عنوان مثال اگر لباس سیاهی در کنار یک پنجره رنگین آویزان باشد، هر بیننده ای که به آن سو بنگرد نگاه او به طرف پنجره جلب خواهد شد و به لباس توجهی نخواهد کرد. این امر به آن خاطر است که رنگ سیاه لباس، خاصیت خود را نفی کرده و در عوض خاصیت رنگ پنجره را تقویت نموده است. به همین علت وقتی خانمی چادر مشکی به سر می کند و در خیابان راه می رود، ناظری که از دور به او و اشیا فراوان رنگی اطراف مثل اتومبیل ها، مغازه ها و غیره نگاه می کند، بی اختیار اشیا و پوشش رنگی نظر او را به خود جلب کرده و در بسیاری اوقات شخص بیننده اصلا" به آن رنگ مشکی توجه نکرده و رد می شود و بانوانی که می خواهند به بهترین نحوه عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنند، حجاب برتر یعنی چادر را برگزیده اند.

بنابراین بهترین حجاب زنان در بیرون از خانه و در محیط اجتماع و به طور کلی در برابر نامحرمان، چادر مشکی است که علم روانشناسی نیز آن را تایید می کند.

باید صمیمانه از مادران خود تشکر و ساپسگزاری کنیم که به برکت تقوای الهی و نورانیت تعالیم دین مبین اسلام، اینگونه زیبا، به جا و دقیق چادر را برای حجاب خود و دختران عفیفشان برگزیده اند و در آن زمان که هنوز علم روانشناسی به شکل امروزی خود از مادر علم متولد نشده بود با دیدی کارشناسانه وبه عبارت دقیقتر با دید الهی، روانشناسی و جامعه شناسانه با ما رفتار کرده و رفتار زندگی کردن را به ما آموخته اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید