دل نوشته (2)

عملیا ت کربلای ۴ و سگهای وحشی

 

عملیات کربلای ۴ بود . هنگام عقب نشینی ، تعدادی از بچه ها ،مجروح وزخمی ، آن سوی آب مانده بودند. ناگهان صدای ناله شان بلند شد . گویا بر زخمها ی آن ها نمک پاشیده شده بودد و یا برمحل جراحتشان پا نهادند ، اما موضوع چیز دیگری بود . عراقیها سگهای تربیت شده ی گرسنه ای رابه همراه داشتند که بعدها معلوم شد ، دارو ها یی به این سگها تزریق نموده بودند که بر گرسنگی سگها بیا فزاید وبعد این سگها را در منطقه ی ام الرصاص رها نمودند و این سگهای شکاری گرسنه ،بدن پاک و مطهر شهدا و مجروحان را که هنوز زنده بودند،تکه تکه کردند .

/ 0 نظر / 10 بازدید