پوشش برتر

چادر حجاب زنان ایران باستان

1-حجاب برتر پوشش زنان اشکانی

در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان آمده است: "تاریخ نویسان درباره پوشاک آن زمان اکثرا" به سکوت گذرانده اند با این وصف از روی برخی نقوش که از آن زمان مانده به زنانی بومی برخورد کردیم که پوشش جالبی دارند. پیراهن آنان پوشش ساده،بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. در پایین دامن (از زانو به پایین) شرابه هایی (منگله) تا به مچ پا آویزان است. بعد می گوید: به زنانی از این دوره برمی خوریم که از پهلو بر اسب سوارند.اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده اند و در زیر آن یک پیراهن دامن بلند، و زیر این نیز یک پیراهن دیگر بلندتر تا به مچ نمایان است."

"لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا به روی زمین گشاده، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده است. پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی می پوشیدند اندازه این یک نسبت به اولی کوتاه و ضمنا" یقه باز بوده است روی این دو پیراهن نیز چادری سر می کردند."

/ 0 نظر / 12 بازدید