خدا لعنت کند راهزنان نیکی را !

خدا لعنت کند راهزنان نیکی را !

کسی سوال کرد:

"راهزنان نیکی چه کسانی هستند؟ "

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(89).gif


امام صادق علیه السلام فرمودند:

"کسی که به او نیکی شود و او ناسپاسی کند.

در نتیجه، نیکوکار را از نیکی به دیگران بازدارد. "

 

کافی، ج 4، ص 33، ح 1.

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner51.gif

/ 0 نظر / 33 بازدید