بی اشتها

اوایل معلم شدنم بود که فهمیدم خیلی کم اشتها شده. یه روز سرسفره نشسته بودیم.
چند لقمه خورد و بلند شد که بره مدرسه. منم یه لقمه براش گرفتم و گفتم با خودت ببر.
خیلی خوشحال شد و لقمه رو گرفت و رفت. تا چند روز این کار تکرار شد؛ و من هر روز یه لقمه بهش می دادم تا با خودش ببره.
آخر، یه روز ازش پرسیدم: «چرا، خودت غذا نمی خوری و همش منتظری من برات لقمه بگیرم؟»
با مِنّ و مِن!  جواب داد: «آخه هروقت دست می برم تا برای خودم لقمه بگیرم، قیافه بچه های گرسنه ی کلاس میاد جلوی چشمم و اشتهام کور می شه. منم لقمه های شما رو می برم و می دم به اونها».

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner31.gif

شهیده مهری رزاق طلب

تولد: 1341

شهادت : 1362

علت شهادت: بمباران کردستان

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner31.gif

 

/ 0 نظر / 22 بازدید