کافیست چند بار نامت را کامل تکرار کنم

داشتم به این فکر می کردم که چه روضه ای بخوانم برایت

دیدم نام تو به خوبی روضه می خواند به تنهایی...

کافیست چند بار نامت را کامل تکرار کنم

شهید محسن حججی نجف آبادی

شهیدمحسن حججی نجف آبادی

شهید محسن حججی نجف آبادی...

نام عجیبی ست،عجیب.

/ 0 نظر / 25 بازدید