دلم برای صیادم تنگ شده!

http://data4u.persiangig.com/image/bename%20khoda.gif

 

 غریــــــب و خسته و فرتـــوت مانده است

به شـــــوق لحظـــــــه باروت مانده است

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(6).gif

خدایـــــــا! استـــــجابت کن دلــــــــم را

کـــه پشت یک غزل تابــوت مانده است

 

   .     .  

می رفــت آن طرف خط، وسط عراقی ها، هر چی بهش می گفتند که آخر مرد حسابی!

کجای دنیا، فرمـــــــانده نیروی زمینـی می رود وسط دشمن؟ می خندیــد و می گفت

که من باید خودم به یقین برسـم که آن طرف چه خبر است، بعد نیـــــروهایم را بفرستم.

 

 

وقتی پشت بی سیـــم می گـویند که فلان کار باید بشود، باید بدانم که شــدنی است.

پنج کیلومتری دشمــن، صدای همه درآمده بود که چرا صیــــاد آمده اینجا که احتمال هر

خطری هست. او را بغل می کننـــد و به زور می اندازند توی قایــــــــق. با همان لبـــاس

نظامـــــی و تجهیزات، می پرد بیـــــــرون و شناکنــــان برمی گردد پیش بچه ها.

   .     .  

فــــــــردای روزی که به خاک سپرده بودنـــدش، می روند سر خــــــاک،

«آقــــــا» هم آنجا بود. زودتر از بقیــــــــــه آمــــــــــــده بود.

 

   .     .  

 

می گفــــــــت: «دلم برای صیـــــادم تنــــگ شده!»

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner97.gif

 

❤   صیــــاد دل ها شـــــــهادتت مبــــــــارک 

/ 0 نظر / 39 بازدید