دریـــــا به دیدگان ترم گــــریه می کند ...

دریـــــا به دیدگان ترم گــــریه می کند

آتش به قلب شعله ورم گریه می کند


خون می چکد زدیده یِ خون بار ِ سلسله

زنجیر هم به بال وپرم گـــــریه می کند

 

با کعب نی دهـــــند تسلــــیِّ خاطرش

هر دَم سه ساله همسفرم گریه می کند


وقتی زدند خنده به اشکم زنان ِ شام

دیدم به نی سر ِ پدرم گــریه می کند


چشـــم رباب تا به سر اصغرش فتاد

گفتا هنوزهم پســـرم گریه می کند

 

 

برداغ جـــان گـــــداز اسیری عمه ام

هر صبح و شام منتظرم گریه می کند

 

sheklak%20%28285%29.png

 

ܓ✿  الســــلام علــــی پیمبـــر کربـــــلا


        امام اشــــک و دعـــا، پســـر زمـــزم و مِـــنا  ...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner150.png


/ 0 نظر / 100 بازدید