بعد از عاشـــــــــــورا

بعد از عاشـــــــــــورا


ام البنیــــــــن فقط می گفت “حســـــــــــــینم…“


شنیده بود عاشورا،برای عباســــــش


مادری کرده زهـــــــــــرا…

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(285).png

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(285).png

 

 

جــــــــان ها فدای آستان بانویـــــــــی که
 
یک سایبـــــان و چند سقاخانـــــــه کم داشت ...
 
♥ سالروز وفات مادر آقای ادب تسلیت ♥
 
http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(196).gif
/ 0 نظر / 20 بازدید