میلاد مبارک باد!

از روشنــــی طلعت رخشنده «بــــاقر«

شد نور علوم نبــــــوی بر همــه ظاهر

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(5).gif

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(5).gif

 

در اوّل ماه رجــــب از مشرق اعجـــاز

گردید عیان مــــــاه تمام از رخ بــــاقر

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(5).gif

خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند، دوست دارد.

کافی ، ج ۲ ، ص (۶۶۳)

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner134.gif

/ 0 نظر / 24 بازدید