سفــــــره ی مــــــادر ...

روضه خــــــــوان راســــــت می گویــــــد:

 

"بچـــــــه ها پای سفــــــره ای که مــــــادر پهــــن کــــرده جمـــــع می شــوند ".

sheklak%20%28285%29.png

 

ما را پای سفـــره روضـــــــه ها نگـــــــه دار ... sheklak%20%28285%29.pngمـــــــادر...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner148.png

/ 0 نظر / 22 بازدید