میهمان !

ضابط قوه قضائیه بود. اتاقای زندانیا رو با دستای خودش جارو می زد.
باهاشون خیلی مهربون بود و به آب و غذاشون می رسید.
اینطور نبود که حالا چون مجرم هستن باهاشون بد رفتاری کنه یا نیش و کنایه بهشون بزنه، برعکس، همیشه براشون از خدا و توبه و انجام کارای خوب حرف می زد.
همیشه به ما می گفت: «اینا مهمونای ما هستن؛ همونطور که هیچ وقت با مهمون، بد اخلاقی نمی کنیم، باید همیشه با اینا مهربون باشیم؛ بلکه با دیدن رفتار ما به فکر اصلاح خودشون بیفتن و بنده خوبی برای خدا بشن».

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner81.gif

شهیده رقیه محمودی اصل

تولد : 1359

شهادت : 1376

علت شهادت: در حین نگهبانی،
توسط زندانیان

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner81.gif

http://data4u.persiangig.com/image/mygraphic/chadorhayesorkh/chadorhayesorkh-28.jpg

/ 0 نظر / 22 بازدید