بی تابی های این روزهای زینب...

سَرم را گرم می کند

که بی تابی نکنم 

می خواهد مرا با خودش به شهر ببرد 

دم در که می رسیم ، رشته هایش پنبه می شود ... 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(284).png

این حال و روز بی تابی های این روزهای زینب است ...

مـــادرم فاطمـــه باشد ،پــــــدرم شاه نجــــف


هــــــــر دو عالــــم به فـــــدای پدر و مادر مــــن ...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner148.png

/ 0 نظر / 23 بازدید