یا رب نصیـــــــب هیــــــچ غریبـــــــی دگر نکن!

شــــــــب ها تا صبـــــــح بیدار می نشست و

برای همسایـــــه هایش

کـــــــه خــــــــواب بودند

دعـــــــــــــا می کرد ...

sheklak%20%28285%29.png

sheklak%20%28285%29.png

یا رب نصیـــــــب هیــــــچ غریبـــــــی دگر نکن

دردی که گیســـــــوان حســــــن را سپیــد کرد...

/ 0 نظر / 63 بازدید