چند روز جلو بودی؟

http://data4u.persiangig.com/image/bename%20khoda.gif

از ردِ پــایِ "تـــو" مـــی گیـــرد نــشــــانهــــر کــــه دارد  "آرزوی آســـــ♥ــــــمان" ...

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(3).gif

چند روز مانده بود تا عملیات بدر. جایی که بودیم از همه جلوتر بود.

هیچ کس جلوتر از ما نبود، جز عراقی ها . توی سنگر کمین ، پشت پدافند تک لول،

نشسته بودم و دیده بانی می کردم. دیدم یک قایق به طرفم می آید.

نشانه گرفتم و خواستم بزنم. جلوتر آمد ، دیدم آقا مهدی است. نمی دانم چه شد ،

زدم زیر گریه . از قایق که پیاده شد، دیدم . هیچ چیزی هم راهش نیست،

نه اسلحه ای ، نه غذایی . نه قمقمه ای ؛ فقط یک دوربین داشت و یک خودکار.

از شناسایی می آمد. پرسیدم « چند روز جلو بودی؟» گفت « گمونم چهار – پنج روز.»

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(80).gif

❤   شهادتت مبارک 

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner114.gif

 

خدایــــا مرا پاکیــــــزه بپذیــــــر ...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید