تا پشت در به دنبالم آمده!

تا پشت در به دنبالم آمده

می خواهد زنگ در را به صدا دربیاورد

اما من نمی توانم پذیرایش باشم

هنوز زود است

من هیچ توشه ای برای سفرم آماده نکرده ام

از او می خواهم برود و زمان دیگری بیاید تا من آماده شوم

http://data4u.persiangig.com/image/dar.jpg

اما او می گوید دفعه بعد بدون خبر می آید

می گوید که باید سریع تر خودم را آماده کنم

درست است این بار با مرگِ همسایه ی همجوار، آمدنش را فهمیدم؛

اما دفعه ی بعد بدون خبر می آید!

ای مرگ برو هنوز زود است... من هنوز آماده نشده ام...هنوز ...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner81.gif

/ 0 نظر / 96 بازدید