دل نوشته(9)

«عملیات عمّا » در اروندرود

درسال 1348 قرار شده بود ایران عملیات عمّا را با عبور کشتی ایرانی با پرچم ایران از اروندرود انجام دهد، اما عراق گفته بود، باید بر فراز تمام کشتی هایی که از اروندرود عبور می کنند، پرچم عراق افراشته شده باشد و کشتی های ایرانی نباید با پرچم کشورشان عبور کنند و درغیر اینصورت هدف تیراندازی قرار خواهند گرفت. ایران هم دستور داد که کشتی ایرانی با پرچم ایران از اروندرود عبور کند. درنتیجه دراین عملیات، به ارتش آماده باش کامل داده شد. هرسه نیروی ایران آمادگی کامل برای مقابله با تهدید عراق را داشتند. کشتی ایرانی در حالیکه هواپیمای اف- 5 و اف- 4 از هوا آن را اسکورت می کردند، از اروندرود گذشت و عراق جرأت نکرد حتی یک فشنگ تیراندازی کند و واقعا" درآن زمان از ارتش ایران وحشت داشت.

/ 1 نظر / 13 بازدید
لیدا

سلام وبلاگ جالبی داری یه سرم به ما بزن