من از کودکـــی عــاشقت بـــوده ام ...

sheklak%283taghalb%29.jpg

دلــــم که تنگ می شود ، نظـــر به مــــــاه می کنم

 

درونِ مـــــاه ِ نیمــِه شب ، تـــــو را نـِـــــگاه می کنم


sheklak%20%282%29.gif

146809_zWMVQArv.jpg


sheklak%20%286%29.gif

حضـــرت مــــاه !   من از کودکـــی عــاشقت بـــوده ام ...

 

آقــــای خوبـــم تولدتـــــون مبـــارک !


 sheklak%20%286%29.gif

اللهـــــــم احفــظ  قــــائدنا الامـــــــام خامنـــ ه ای

 

/ 0 نظر / 20 بازدید