پوشش برتر

علت مخالفت با حجاب برتر

مستکبران و ظالمان عالم و غارتگران ثروت های مادی فرهنگی ملت ها و طرفداران عیاشی و فساد سال هاست که متوجه شده اند تا وقتی جوامع بشری معتقد به خداوند، معاد و احکام نورانی اسلام باشند نخواهند توانست به اهدافشان برسند. بزرگترین مانع برای رسیدن به منافع نامشروعشان را دین واقعی و پوشش زنان می دانند تا جایی که در سال گذشته دولت فرانسه با اینکه صدها هزار مسلمان در آنجا زندگی می کنند داشتن حجاب را در مدارس آن کشور ممنوع اعلام کرد و بارها دختران مسلمان را به خاطر داشتن پوشش اسلامی از مدارس اخراج نمود. در حالی که شعار "فرانسه مهد آزادی است" سراسر دنیا را پر کرده است، نمی توانند حضور تعداد اندکی از دختران محجبه را تحمل کنند؟

در بین انواع حجاب ها، بیشترین مخالفت و حمله را نسبت به چادر دارند، زیرا می دانند اگر مستحکم ترین سد نخی در برابر آنان شکسته شود مراحل بعدی برایشان آسان تر خواهد بود. البته آنان به هیچ نوع حجابی اعتقاد ندارند نه چادر و نه مانتو و به چیزی جز عریانی و برهنگی زنان راضی نخواهند شد و بر همین مبنا تمام تلاششان را با ترفندهای گوناگون برای تضعیف دین و مقدسات به کار می برند تا به اهدافشان برسند.

/ 0 نظر / 12 بازدید