چادر گل قرمزی!

برای همه دختراش که به سن تکلیف می رسیدن یه چادر می گرفت.
یه چادر گل قرمزی هم برای من خریده بود و قرار بود اون روز سر سفره افطار بهم  هدیه بده.
قبل از افطار بهش گفتم: «امروز تو مدرسه وقتی دوستم فهمید قراره برام چادر بخری بهم گفت : ما دیشب هیچی نداشتیم، خوش به حال شما که چادر دارید».
هیچی نگفت و بلند شد و رفت ... همه نشسته بودیم سر سفره و منتظر اذان بودیم که دیدم کاسه آش رو آورد داد به من و گفت : «ببر برای دوستت».
گفتم: «پس خودمون با چی افطار کنیم؟»
گفت: «با همونی که دوستت دیشب افطار کرد!»

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner8.gif

شهیده کبری حسن زاده

تولد : 1312

شهادت : 1368

علت شهادت: توسط اشرار زابل

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner8.gif

 

/ 0 نظر / 23 بازدید