پوشش برتر

حجاب برتر در اسلام

4- ضرورت چادر در عصر ما

امروز دشمنان اسلام از راه های مختلف می خواهند زشتی محرمات و معاصی و منزلت حیا و عفت را از بین ببرند. از همین رو به شیوه های مختلف در اذهان جوانان القا می کنند که ارزش شخصیت و تمدن در لباس های آنچنانی است. در چنین موقعیتی باید زنان و دختران مسلمان هوشیار باشند و با پوشش مناسب و شایسته خویش پاسخ دندان شکنی به این خودباختگان بدهند و دیگران را نیز به پوشش برتر تشویق نمایند. ما باید نسبت به مسائلی که دشمن را به وحشت می اندازد حساس باشیم و بکوشیم تا آنها را تقویت کنیم و چادر یکی از آنهاست.

فرانتس فانون جامعه شناس مشهور فرانسوی در کتاب "انقلاب الجزایر یا بررسی جامعه شناسی یک انقلاب" به بررسی نقش حجاب زنان الجزایری در مقابل استعمار فرانسه پرداخته و سیاست های سرسختانه استعمار را در مبارزه با حجاب زنان الجزایر مورد بحث قرار داده است. وی در این کتاب می نویسد که سیاستمداران استعمار به این نتیجه رسیده بودند:

"هر چادری که دور انداخته می شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره بی حجابی، امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود."

باید بدانیم دشمن به هیچ نوع پوشش خواه چادر باشد و خواه مانتو و روسری و ... تمایل ندارد. آنچه او می خواهد بی حجابی و به ابتذال کشیدن جامعه و به دنبال آن تسلط بر کشور است.

خداوند سبحان خطاب به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: یهود ونصارا هرگز از تو راضی نخواهند شد تا(به طور کامل تسلیم خواسته های نادرست آنها شوی و ) از آیین (تحریف شده) آنان پیروی کنی. پیامبر بگو راه خداوند فقط راه راست و حق است.(سوره مبارکه بقره-120)

/ 0 نظر / 13 بازدید