عــــــــزت وطــــــــــن ...

ای رهبــــــhttp://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(4).gifــــــــر عزیـــــز

ای سایــــــــــــــه ات بلنــــــــد

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(123).gif

آقـــــــــا کـــــــــــلام تـــــو

فانــــــــــــــــوس راه مـــــــن

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklakha/sheklak(3taghalb).jpg

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(123).gif

ای مقتـــــــــدای مـــــــن

جانــــــــــم فـــــدای تــــو

ای عــــــــزت وطــــــــــن

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner96.png

/ 0 نظر / 23 بازدید